TV

Ellingsrudåsen Kabelnet AS (EKN) leverer TV og Internett til beboerne i de tre boretslagene, Ellingsrudåsen, Karihaugen og Karilia. EKN er også heleid av boretslagene. EKN har ingen ansatte, men baserer driften på styret, innleid bistand for teknisk drift og samarbeid med Vaktmestersentralen.

TV-Signalet distribueres til leilighetene via EKNs eget fibernett. Hver leilighet har en egen DRG (Modem) for å hente ut TV og internett-signal fra fibernettet.

Internett og TV er inkludert i husleien. Hver beboer kan velge å oppgradere nettlinjen.